استنلس استیل

توسطمدیریت

قیمت لوله و اتصالات استیل

قیمت لوله و اتصالات استنلس استیل ، پخش عمده لوله و اتصالات استیل ، تعرفه لوله و اتصالات استیل ، عمده فروشی و فروش و خرید لوله و اتصالات استیل در تهران و سایر شهرها و استانهای کشور به قیمت رقابتی ، واردات و و ارد کننده لوله و اتصالات استیل ، steel pipe & fittings

توسطمدیریت

لیست قیمت و فروش اتصالات استیل

قیمت اتصالات استیل

ردیف شرح بهای واحد
1 زانو استیل 2/1 استیل 34 35،000
2 زانو استیل 4/3 استیل 34 46،500
3 زانو استیل “1 استیل 34 63،000
4 زانو استیل 4/11 استیل 34 95،000
5 زانو استیل 2/11 استیل 34 125،000
6 زانو استیل “2 استیل 34 165،000
7 زانو استیل 2/21 استیل 34 263،000
8 زانو استیل “3 استیل 34 375،000
9 زانو استیل “4 استیل 34 580،000
10 زانو استیل “5 استیل 34 1،480،000
11 زانو استیل “6 استیل 34 1،750،000
قیمت اتصالات استیل

لیست قیمت روز اتصالات استیل – بورس خرید و فروش اتصالات استنلس استیل – تعرفه اتصالات استیل – فروشگاه اتصالات استیل – پخش عمده و عمده فروشی اتصالات استیل – پخش سراسری اتصالات استیل در کشور – مرکز فروش و قیمت اتصالات استیل در بازار آهن تهران (شادآباد) – اتصالات استیل وراداتی – وارد کننده اتصالات استیل – واردات اتصالات استنلس استیل
توسطمدیریت

لیست قیمت ، فروش و پخش عمده ورق استیل

قیمت و فروش ورق لیست قیمت ورق استیل لیست قیمت انواع ورق استیل – فروشگاه استنلس استیل – فروش ورق استیل در بازار تهران – بورس خرید و فروش ورق استیل – ورق استیل در ابعاد و ضخامت های متفاوت – ورق استیل وارداتی – وارد کننده ورق استیل – قیمت خرید ورق استیل – فروشنده ورق استیل – قیمت ورق استنلس استیل -لیست قیمت ورق استیل – مرکز خرید و فروش ورق استیل لیست قیمت ورق استیل فهرست قیمت ورق استیل 304/L 304 (نگیر) مات ضخامت (متر) ابعاد (متر) وزن هر برگ (کیلوگرم) قیمت هر کیلو (تومان) قیمت هر برگ (تومان) 0.0005 1×2 7،8 12،000 93،000 25/1×5/2 12،2 12،000 146،000 0.0006 1×2 9،4 12،000 116،000 25/1×5/2 14،6 12،000 18،000 0.0007 1×2 10،9 12،000 133،000 25/1 ×5/2 17،1 12،000 207،000 0.0008 1×2 12،5 12،000 152،000 25/1 ×5/2 19،5 12،000 238،000 0.0009 1×2 14،0 12،000 171،000 25/1 ×5/2 21،9 11،900 267،000 0.001 1×2 15،6 11،900 186،000 25/1 ×5/2 24،4 11،900 291،000 0.0012 1×2 18،7 11،900 223،000 25/1 ×5/2 29،3 11،900 249،000 لیست قیمت ورق استیل 0.0015 1×2 23،4 11،900 280،0000 25/1 ×5/2 36،6 11،900 437،000 0.002 1×2 31،2 11،900 373،000 25/1 ×5/2 48،8 11،900 583،000 0.003 1×2 46،8 11،900 560،000 50/1 ×3 105،3 11،900 1260،000 0.004 1×2 62،4 11،900 746،000 50/1 ×3 140،4 11،900 1،680،000 0.005 1×2 78،0 11،900 933،000 50/1 ×3 175،5 11،900 2،100،000 0.006 1×2 93،6 11،900 1،120،000 50/1 ×3 210،6 11،900 2،520،000 0.008 1×2 124،8 11،900 1،490،000 50/1 ×3 280،8 11،900 3،230،000 0.01 1×2 156،0 11،900 133،000 50/1 ×3 351،0 11،900 4،210،000

مستقیم با مدیریت-اردهانی