آرشیو تگها: "مرکز پخش اتصالات استیل ، اتصالات مواد غذایی استنلس استیل ، فروش و قیمت اتصالات استیل ، لیست تعرفه اتصالات استیل"

توسطمدیریت

لیست قیمت و فروش اتصالات استیل

قیمت اتصالات استیل

ردیف شرح بهای واحد
1 زانو استیل 2/1 استیل 34 35،000
2 زانو استیل 4/3 استیل 34 46،500
3 زانو استیل “1 استیل 34 63،000
4 زانو استیل 4/11 استیل 34 95،000
5 زانو استیل 2/11 استیل 34 125،000
6 زانو استیل “2 استیل 34 165،000
7 زانو استیل 2/21 استیل 34 263،000
8 زانو استیل “3 استیل 34 375،000
9 زانو استیل “4 استیل 34 580،000
10 زانو استیل “5 استیل 34 1،480،000
11 زانو استیل “6 استیل 34 1،750،000
قیمت اتصالات استیل

لیست قیمت روز اتصالات استیل – بورس خرید و فروش اتصالات استنلس استیل – تعرفه اتصالات استیل – فروشگاه اتصالات استیل – پخش عمده و عمده فروشی اتصالات استیل – پخش سراسری اتصالات استیل در کشور – مرکز فروش و قیمت اتصالات استیل در بازار آهن تهران (شادآباد) – اتصالات استیل وراداتی – وارد کننده اتصالات استیل – واردات اتصالات استنلس استیل
مستقیم با مدیریت-اردهانی